12 mars 2008

Hva trenger Norge?

Abelia:
"Det er en sammenheng mellom forskning og utvikling og økonomisk vekst.

Land som fornyer næringslivet gjennom FoU og moderniserer offentlig sektor, klarer seg bedre enn land som holder på tradisjonell næringsstruktur. Norge ligger etter andre vestlige land på flere områder som er viktige for vår fremtidige verdiskaping. Hele brosjyren 'Hva trenger Norge?' kan du laste ned her."