30 november 2006

Maktkamp om høyere utdanning

Maktkamp om høyere utdanning:
- "Gornitza og Olsen hevder at det i alle vestlige land er strid om hvem som skal sikre akademisk kvalitet. Er det overnasjonale organisasjoner, det enkelte lands utdanningsmyndigheter eller institusjonene selv?"