24 juli 2007

PETROMAKS lyser ut midler til nye FoU prosjekter

Norges forskningsråd
PETROMAKS favner både strategisk grunnforskning - forskerprosjekt (FP), og anvendt forskning - kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) og brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP).

Det inviteres til å søke om økonomisk støtte til prosjekter innen følgende tema:
  • Miljøteknologi for framtiden
  • Leteteknologi og reservoarkarakteristikk
  • Kostnadseffektiv boring og intervensjon
  • Undervanns produksjonsteknologi (Begrenset)
  • Gassteknologi
  • Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) (Begrenset)

For Undervanns produksjonsteknologi er utlysningen begrenset til utfordringer knyttet til is/ising og materialeutfordringer knyttet til realisering av feltutbygginger i nordområdene.

VERDIKT lyser ut midler til StorIKT og brukerstyrte innovasjonsprosjekter

Norges forskningsråd
Hensikten med StorIKT er å fokusere på komplekse og viktige forskningsutfordringer og stimulere til bedre samspill mellom næringsliv og forskning. StorIKT-prosjektene skal være innenfor en eller flere av følgende tema: Sømløs infrastruktur, Multimodale systemer og rike medier, Digitale omgivelser og Kommuniserende organisasjoner.

09 juli 2007

Evidensbevægelsens idé og globale spredning

Forskningspolitikk
Evidensbevegelsens baggrund er, at vi lever i et vidensamfund. Mængden af forsknings- og evalueringsresultater er enorm. Det er krævende at holde sig ajour med vidensproduktionen. I denne kontekst opstår der kvalitetskløfter forstået som forskelle mellem de praksisser, der benyttes, og den dokumentation, der findes om hvilke behandlinger og interventioner, der bedst løser givne problemer.

02 juli 2007

Amerikanske studenter på vei ut i verden

Amerikanske studenter...SIU 2007:
"USA har tradisjonelt mottatt et stort antall internasjonale studenter. Antallet amerikanske studenter som reiser utenlands for å studere er imidlertid svært lavt. Det er derfor et historisk grep at amerikanske myndigheter nå har vedtatt et lovforslag om et nasjonalt program for utenlandsstudier."

På tide å reformulere forskningsmålene

Norges forskningsråd:
"- Tiden er inne for å reformulere forskningsmålene. Økt forskningsinnsats bør begrunnes i samfunnets kunnskapsbehov. ... Vi må ha et høyt nasjonalt kunnskapsnivå bare for å henge med og delta i de beste nettverk internasjonalt. Og skal vi være troverdige partnere, må vi ha egen eliteforskning. Vi må gripe mulighetene."

Wikiversity: The future for learners

Wikiversity:
"Wikiversity is a community for the creation and use of free learning materials and activities. Wikiversity is a multidimensional social organization dedicated to learning, teaching, research and service. Its primary goals are to:

* Create and host free content, multimedia learning materials, resources, and curricula for all age groups in all languages
* Develop collaborative learning projects and communities around these materials

Learners and teachers are invited to join the Wikiversity community as editors of this wiki website where everyone can edit the pages. The community portal lists information about many aspects of Wikiversity."

01 juli 2007

NOKUT skal evalueres

NOKUT skal evalueres - regjeringen.no:
"Evalueringen skal gi informasjon om hvordan NOKUT fungerer i forhold til intensjonene som lå til grunn for opprettelsen i 2002. Videre skal evalueringen ta stilling til om NOKUT oppfyller kriteriene for medlemskap i European Association of Quality Assurance Agencies’s, (ENQA). Evalueringen skal avsluttes innen 29. februar 2008."