26 juni 2007

Norske universiteter når ikke opp�

e24: Norske universiteter når ikke opp�:
"- Verdien av disse resultatene er helt avhengig av kriteriene som ligger til grunn. Det er vel ikke sikkert at kriteriene er relevante i forhold til det samfunnsoppdraget vårt universitet har. Shanghai Jiao Tong University har blant annet lagt vekt på antall nobelprisvinnere. Skulle vi bruke ressurser på å avle fra nobelprisvinnere, ville det ikke bli mye igjen til å utdanne gode sivilingeniører, sier viserektor Julie Feilberg ved NTNU til Teknisk Ukeblad.

- Det er ganske så mange universiteter i verden. Ikke å være blant de 106 beste er ingen katastrofe. Samtidig er det klart at vi har ambisjoner om å være på denne listen, sier Feilberg til Teknisk Ukeblad."

De beste teknologiskolene

TU.no: De beste teknologiskolene:
"Amerikanske MIT topper lista over eliteskolene for teknologiske fag, IKT-fag og ingeniørfag. Ingen (!) norske universiteter er vurdert som gode nok."

25 juni 2007

19 juni 2007

Ny divisjonsdirektør i Forskningsrådet

Norges forskningsråd:
Lars Aukrust er ansatt som ny direktør for Divisjon for innovasjon i Forskningsrådet.

"- Våre aller største muligheter som nasjon ligger i kunnskaps- og forskningsbasert innovasjon, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.
- Forskningsrådet skal være en nøkkelaktør for å virkeliggjøre slike ambisjoner og Lars Aukrust har de beste forutsetninger for å ta en viktig rolle i dette arbeidet."

18 juni 2007

Higher Education Close-up 4

Higher Education Close-up 4 conferance 26-28 June 2008:
"the Higher Education Close Up (HECU) Conference has distinguished itself among conferences with a focus on higher education for its interest in research methodology, in particular qualitative approaches which afford ‘fine-grained’ analysis of higher education practices. Over the three conferences themes have included: assessment, academic literacies, professional development, management and change, quality assurance and the student experience.

Consistent with this focus, HECU 4 is an opportunity to reflect upon higher education research from a theoretical and methodological perspective. The conference will offer critical overviews of research on each of the selected themes, extracting the key theoretical and methodological influences on this research, and mapping out some productive avenues for future research.

The Themes for HECU 4 are: (a) improving student learning; (b) professional development; (c) curriculum engagement; (d) institutional change"

"The call for abstracts will go out end of October 2007 with proposals due by the end of January 2008."

15 juni 2007

Hvorfor byggverk bryter sammen - Kvalitet i utdanningen

Hvorfor byggverk bryter sammen:
Kronikk av Professor Tor G Syvertsen, Dagbladet 05.06.07

"Hvordan skal en reagere på at ideen om at kvalitet skapes gjennom jus og byråkrati også er i ferd med å forvitre ingeniørutdanningen? Under dekke av Kvalitetsreformen har NTNU gått drastisk til verks med ”Kvalitetssikringssystem” (prosedyrer, skjemaer og formularer), samt kurs i «Jus og regelverk ved evaluering, sensur og behandling av klager på sensur». Faglig innhold og pedagogisk opplegg sies det mindre om. Konsekvensen er at nyutdannede ingeniører ikke har begreper om kvalitet i sitt eget arbeid, og heller ikke føler ansvar for egen læring, for det skal KVASS og jus ta seg av, slik at de i hvert fall kommer gjennom systemet og NTNU kan innkassere penger for «produserte studiepoeng». Studiepoeng er et meget tøyelig begrep. Dette har både institutter og studenter forstått, slik at departement og lånekasse kjøper studiepoeng som strikk i metervis.

Jeg er av den overbevisning at kvalitet ikke kan kontrolleres eller sikres på plass, men kun kan oppnås gjennom kompetent og ansvarsbevisst arbeid i alle ledd."

Kunnskapsfall er ikke belagt

Kunnskapsfall er ikke belagt:
av Kunnskapsminister Øystein Djupedal,
Aftenposten 12.06.07
"Omleggingen av studiestrukturen har nettopp hatt som mål å høyne kvaliteten i høyere utdanning. Dels gjennom tettere oppfølging av studentene, dels gjennom økt krav til aktivitet fra studentenes side. Dette vet vi at vi i stor grad har fått til. Vi har også ønsket å etablere studieløp med helhet og sammenheng, og med mer fokus på studienes relevans for senere yrkesaktivitet. Jeg er helt enig med Brandtzæg i at studiekvalitet er viktig, og jeg følger utviklingen nøye. Alle universiteter og høyskoler har etablert systemer for kvalitetssikring av studier som også omfatter tilbakemelding fra studentene. I dialogen med universiteter og høyskoler oppfordrer departementet til økt fokus på hva studentene faktisk lærer i løpet av studiet."

Vil ha endringer i finansiering av høyere utdanning

Utdanning - Vil ha endringer i finansiering av høyere utdanning:
"Dagens finansieringssystem består av tre komponenter. Den første er basisbevilgningen som utgjør rundt 60 prosent. Den andre komponenten avhenger av studiepoengproduksjon. Den utgjør rundt 25 prosent. I tillegg kommer en forskningskomponent som utgjør 15 prosent. En del av forskningskomponenten, ifølge Vagstad rundt 6 prosent, går til såkalt resultatbasert omfordeling (RBO)."

13 juni 2007

Struper Kvalitetsreformen forskningen?

Universitetsavisa: Struper Kvalitetsreformen forskningen?:
"Da trengs grundig dokumentasjon på faktiske konsekvenser av reformen. Mens både UiB og UiO har gjennomført sine egne evalueringer av KR, har NTNU valgt å ikke gjøre det.
- Vi vil i stedet gå sammen med resten av sektoren for å endre departementets virkelighetsoppfatning av kvalitetsreformen, sa Digernes."

Innstillingen fra NOKUTs sakkyndige komite tilsier at NTNU bør foreta en evaluering av KR!

04 juni 2007

UNDERVEIS - UiO evaluering av kvalitetsreformen

rapport_evaluering_kvalitetsreformen_2007.pdf (application/pdf Object)
UiOs interne evalueringsrapport av kvalitetsreformen, full rapport. Følger andre institusjoner opp med tilsvarende rapport?

"... slik at vi står best mulig rustet til å påvirke fremtidens studiekvalitet, universitetspolitikk og strategiske forskningsvalg."