26 april 2010

Forskerne trenger hjelp

Aftenposten
"De fire store universitetene bruker 92 årsverk på å skrive søknader som ikke får støtte.
Rundt 17 prosent får støtte for sine søknader hos Forskningsrådet, skrev Aftenposten i går. Nylig oppgraderte tall, for prosjekter med såkalt løpende søknadsfrister, viser at rundt 20prosent får støtte. 8 av 10 får avslag i Forskningsrådet.
Universitetene er spesielt opptatt av midler til frie prosjekter, det vil si prosjekter forskerne selv definerer. Disse midlene er redusert med 3prosent de siste 10 årene og utgjør 7 prosent av de 6,5 milliarder kroner Forskningsrådet fordeler årlig."

Ny undervisningsfilm om nanoteknologi

Norges forskningsråd
"Filmen viser hvilke problemstillinger norske forskningsmiljøer arbeider med når det gjelder nanoteknologi og energisektorene. Temaer er silisiumbaserte solceller, tredje generasjons solceller og kvanteprikker, hydrogenlagring, CO2-rensing og saltkraft. I tillegg inneholder filmen en kort presentasjon av NTNU Nanolab."

25 april 2010

Regionale forskningsfond

Norges forskningsråd
"Formålet med de regionale forskingsfondene er å styrke regional forsking og innovasjon. Fondene skal bidra til langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante forskingsmiljø og på den måten medvirke til økt kvalitet i forskningen. [...]

Fondene skal møte regionenes behov for forskning og utvikling gjennom å støtte prosjekter som er initiert av bedrifter og offentlige virksomheter, inkludert universiteter, høyskoler og forskningsmiljøer. Støtten kan gå til prosjekter lokalisert i og utenfor fondsregionens geografiske nedslagsfelt.
Syv regionale forskningsfond deler Norge mellom seg: Fondsregion Agder, Hovedstaden, Innlandet, Midt-Norge, Vestlandet og Oslofjordfondet. Sistnevnte, Oslofjordfondet, er det fylkeskommunene Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold som har gått sammen om å danne."