26 september 2007

Statsministeren og forskningskvalitet

Aftenposten, Meninger 11.09.07:
av Bjarne Hodne, Leder i Forskerforbundet
"Før sommeren sa statsministeren til Stortinget: '. . . det er også veldig viktig å reise en debatt om kvaliteten på forskningen og hva vi får igjen. Det er faktisk god grunn til å diskutere hvordan vi skal sikre at det eneste målet vi har på forskning, ikke bare er hvor mye penger vi bruker, men kvalitet - hva vi faktisk får igjen' (spørretimen 23. mai 2007)."

20 september 2007

Nå må vi ta et krafttak for kunnskap

Debatt, Aftenposten 20.09.07:
av Roar Flåthen, leder i LO; Finn Bergesen, adm. dir. i NHO; Marianne Harg, president i Tekna.

"Gjennom fellesprosjektet Kunnskapsdugnaden har LO, NHO og Tekna i samarbeid med sentrale forskningsmiljøer utviklet en kunnskapsplattform for å fornye nærings- og kunnskapspolitikken. Vår konklusjon er at Norge trenger en strategi for verdiskaping i en globalisert økonomi. Her må kunnskapens rolle som drivkraft stå i sentrum."

Education at a Glance

OECD: 39311361.pdf (application/pdf Object)
Executive Summary, The main areas covered are: Participation and achievement in education; Public and private spending on education; The state of lifelong learning; Conditions for pupils and teachers.

05 september 2007

Evidence in Education: Linking Research and Policy

OECD report, June 2007:

"There is increasing pressure across OECD countries for greater accountability and effectiveness in education policies and systems. Still, available information often does not provide the elements necessary for decision-making, either because the rigorous research relevant to policy needs has not been conducted, or the research that is available does not suggest a single course of action.

Evidence in Education: Linking Research and Policy explores the issues underlying the use of evidence in educational policy-making. It discusses what constitutes evidence for research in education, how that evidence can best be utilised, and possible solutions to challenges observed by participating countries."