28 april 2009

How European students perceive Higher Education in Europe

Rapid - Press Releases - EUROPA
"A new Europe-wide survey among students shows that they want wider access to higher education and that universities should open up cooperation with the world of work and to lifelong learning. A large majority agree that it is important for higher education institutions to foster innovation and an entrepreneurial mindset among students and staff, and that there should be the possibility to undertake work placements in private enterprises as part of a study programme. More students want to study abroad and a majority want more information about the quality of higher education institutions in order to inform their study choices."

Download survey here.

21 april 2009

Læring i skolen: Kan læringsforskningen bidra?

Kronikk i adresseavisen, 20 april 2009 av Ivar A. Bjørgen
"Dagens forslag til bedre skole innebærer blant annet et års lengre fagutdanning for lærere og flere timer i skolen. Tja: Da NTNU-studenter ble bedt om å vurdere sine lærere i videregående skole, klaget de ikke på deres faglige kunnskaper. På spørsmål om hvilke egenskaper som var viktigst for å være en god lærer i den videregående skolen, ga de følgende rangering: 6. Rettferdighetssans 5. Pedagogisk evne 4. Humoristisk sans 3. Myndighet, ro i klassen 2. Smittende interesse for faget sitt, og som nr. 1 og viktigst: Interesse for meg! Og i stedet for flere timer ønsket de heller at de timer de allerede har skulle bli mer meningsfylte. Disse vurderingene kommer altså fra brukerne, og det bør en merke seg. ...

Dagens læringsforskning er, som det fremgår, mangfoldig, og jeg tror ikke den kan gi klare signaler til verken skolefolk eller politikere, men den kan kanskje gi noen ideer – og det var hensikten med denne kronikken."

17 april 2009

Senker studiekravene

Teknisk Ukeblad
"Universiteter og høyskoler senker kravene til studentene for å sikre seg bevilgninger fra staten, mener professor.

Med Kvalitetsreformen i 2003 ble finansieringssystemet for lærestedene endret. Høy strykprosent og lav studentgjennomstrømming gir nå mindre bevilgninger fra staten. ... 40 prosent av inntektene styres på denne måten. (Kvalitetsreformen skal evalueres høsten 2009).

Kai A. Olsen, professor ved Høgskolen i Molde, er ikke i tvil: Det fører til at universitetene og høyskolene legger lista lavere. – Vi er i ferd med å få et system hvor studier forenkles og blir gjort snillere for at studentene skal stå til eksamen og få sine studiepoeng, sier Olsen til NTB."

16 april 2009

Verdal som senter for vindkraftenergi

adressa
"Aker Solutions, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og en rekke andre samarbeidspartnere går sammen om å gjøre Verdal til base for produksjon av havvindmøller.

De øvrige partnerne, i tillegg til Aker Verdal og NTE, er turbinleverandøren ScanWind, bedriften Smart Motor, det statseide selskapet SIVA SF, testsenteret VIVA, Norwegian Centre for Offshore Wind Technology (NOWITECH) i Trondheim, Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NOWICOWE) i Bergen og LOG (Leverandørnett Olje og Gass), med cirka 400 medlemsbedrifter over hele landet.

I en pressemelding om samarbeidet blir det påpekt at store utbygginger av vindkraftproduksjon planlegges i Europa, både på land og til havs."

02 april 2009

Britisk vindstøtte viktig

Teknisk Ukeblad
"Gode støtteordninger er blant grunnene til at Statkraft og StatoilHydro satser på havvind i Storbritannia og ikke i Norge.

Statkraft og StatoilHydro blir partnere om havvindprosjektet Sheringham Shoal i Storbritannia.
– Det er betydelig mer attraktive rammebetingelser for fornybar energi i Storbritannia, sa Helge Lund på en pressekonferanse i selskapets hovedkvarter på Vækerø onsdag. ...

– Fornybar energi, selv om det vokser fra en liten base, vil vokse hurtig. StatoilHydro ønsker å være med på dette, sier Helge Lund.

– Det er det beste offshore vindprosjektet jeg har sett. Det er modnet frem over lang tid av organisasjonen. Men det skal gjennomføres på en god måte prosjektmessig, og det tror jeg vi klarer. Da tror jeg dette blir et spennende langsiktig prosjekt for oss, sier Helge Lund.

Svekket fokus på etter- og videreutdanning

NIFU STEP
"En ny undersøkelse viser at det foregår mye aktivitet på etter- og videreutdanningsfeltet, men at det ikke er et sentralt satsingsområde for de høyere utdanningsinstitusjonene eller fagskolene. ...

Utdanningsinstitusjonene opplever at det er få insentiver og at de nåværende økonomiske rammebetingelsene hindrer satsing på EVU. Reformer i utdanningssektoren, det nye resultatbaserte finansieringssystemet og bortfallet av særavtalen for faglig ansatte har svekket fokuset på etter- og videreutdanning.

Det er også et fåtall av bransjer som etterspør EVU-tilbud fra utdanningsinstitusjonene, men noen bransjer (særlig innenfor offentlig sektor, finansiell og personlig tjenesteyting) har gode kontakter til utdanningsinstitusjonene og ser disse som relevante kompetansepartnere. Store deler av næringslivet har derimot lite kjennskap til norske høyere utdanningsinstitusjoner og vurderer dem som mindre relevante kompetansepartnere enn bransjeorganisasjoner, faglige foreninger eller andre kurstilbydere. Opplæring i bedrifter settes først og fremst i gang for å imøtekomme virksomhetens umiddelbare opplæringsbehov.

Samtidig er markedet for utdanning utover grunnutdanning i endring, og økt fokus på fleksible utdanningsopplegg har ført til en forvitring av skillet mellom grunnutdanning og videreutdanning.

Dette viser en undersøkelse NIFU STEP og Forskningsstiftelsen Fafo har utført om tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning fra universiteter, høyskoler og fagskoler i Norge."