27 april 2007

Innblikk?

Universitetsavisa (NTNU) - Leserinnlegg av Vegard Austmo: Legg ned HF:
"Studentpolitiker og HF-student Vegard Austmo har gjort seg tanker om de politiske prioriteringene ved NTNU. Han mener blant annet at et svakt styre legger grunnlaget for at vi får et A- B- og C-lag med studenter."

Hva feiler egentlig studentpolitikken?

Universitas - Polsk riksdag:
"For tiden stiller de til valg, og går alt som det skal vil én av ti studenter avgi sin stemme, mens ni av ti gir totalt faen. - Hva skyldes så denne apatien?"

Sterk opptrapping av samfunnsvitenskapelig petroleumsforskning (PETROSAM)

Norges forskningsråd:
"Vi trenger sterke miljøer som vi kan løpende dialog med og gjøre bruk av til konkret rådgivning og utredning, sier Haraldsen.
- Departementet og selskapene er samstemte. Vi vil ha anvendt forskning og bygge sterke kompetansemiljøer, sier programstyrelederen [Odd Sverre Haraldsen, Programstyreleder og avdelingsdirektør i Olje- og energidepartemenet]."

NFR - PETROSAM

Norges forskningsråd
- Programplan, veiledning, og utlysningstekst;
- Utlysning av PETROSAM forskningsmidler for perioden 2007-2012 har søknadsfrist 06.06.2007 kl 18:00 (2007-skisse).

26 april 2007

Dansk Evalueringsselskabs evalueringsnyt april 2007

Evalueringsnytapril2007.pdf (application/pdf Object)
"De tre artikler i nyhedsbrevet forklarer, at det er afgørende at forstå, hvilken virkelighed en evalueringsmodel konstruerer, hvilke redskaber, den bygger på og hvilken viden den giver, inden man rekvirerer eller iværksætter en evaluering.

Dette skyldes, at valget af en evalueringsmodel indebærer, at man også vælger et sæt bagvedliggende standarder og værdier, der definerer en idealtilstand, som den aktivitet, der skal evalueres, måles op imod. Og man vælger et sæt af metoder, der får betydning for de resultater, evalueringen kan generere.
"

"– Som å telle pølser i pølsefabrikken"

Uniforum – Som å telle pølser i pølsefabrikken:
"– Å måle interne studiepoeng er som å telle pølser i pølsefabrikken, sa professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen, da han forsøkte å lese forslaget til ny finansieringsmodell for UiO inn i en større sammenheng."

24 april 2007

Forbedringer av Eksperter i Team, NTNU

Under Dusken - Mot lysere tider for lagarbeid
"Et av NTNUs mest utskjelte fag er på bedringens vei. Det loves både klarere pensum og økt faglig relevans."

Vil utvikle kurs etter oppdragsgjevar sine behov

Vil utvikle kurs etter oppdragsgjevar sine behov - Høgskolen i Bergen:
"- Vår oppgåve er å utvikle kurs og opplegg som møter behova verksemder har for kompetanseheving blant sine tilsette."
- Marianne Kramer

Innavl på universitetet

Innavl på universitetet:
Kronikk, Aftenposten 23.04.2007
AV GEIR HESTMARK, professor, Universitetet i Oslo

"I dag bestemmes i praksis ofte fagprofilen for ledige stillinger på avdelingsnivå, hvor det bobler av særinteresser og små maktkamper. Tunnelsyn er regelen, helhetstenkning unntaket."

18 april 2007

20% svarer på studentundersøkelsen Studentspeilet

Universitas - Bare en av fem svarer på Studentspeilet:
"Studie- og forskningsansvarlig i SP, Thomas André Syvertsen, mener Studentspeilet lider av et promoteringsproblem.

- Jeg tror studentene hadde blitt mer motivert hvis de kunne se tydelige resultater av evalueringen. UiO og fagmiljøene må bli flinkere til å promotere resultatene som undersøkelsen gir. Slik kan studentene se hvilken innflytelse de selv har på læringsmiljøet."

17 april 2007

Nyvalgt studentleder forventer mye av studentene

Studentenes Landsforbund:
"Evalueringa av Kvalitetsreformen forteller oss at studenter gjør oppgaver mekanisk i stedet for å vurdere innholdet av dem og å stille kritiske spørsmål. Dette må man gjøre noe med. Betingelsene for å være heltidsstudent i Norge i dag er fortsatt alt for dårlige, sier Olav Øye.

Studentene stiller ikke bare krav til regjeringa og utdanningsinstitusjonene. StLs Landsmøte mener også at studentene selv skal ta et stort ansvar for sin egen faglige utvikling."

11 april 2007

Kan vi få et toppuniversitet i Norge?

Kan vi få et toppuniversitet i Norge?:
"Det er utenkelig at Norge kan utvikle et universitet som er blant de aller beste i verden. Men vi bør ha som mål å kunne konkurrere med de beste offentlige universiteter."
Kronikk i Aftenposten, 10.04.2007 av GEIR LUNDESTAD, Direktør ved Nobelinstituttet