26 august 2008

- Må stimulere til miljøutdanning

Universitas:
"Norge har stort potensial for å produsere fornybar energi, men mangelen på teknologisk forskning og nyutdannede innen relevante fag er problematisk. Dette viser en ny rapport fra NIFU-STEP (Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning)."
Et sammendrag av NIFU STEP rapporten finner du her. For mer om "Nasjonal spesialisering i energisektoren – en styrke eller et problem?" klikk her.

17 august 2008

Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Forskningsrådet:
"Forskningsrådet inviterer til et seminar i våre lokaler torsdag 21.august 2008 kl 11-15 for å informere om forskningsprogrammet NORKLIMA. Vi ønsker en diskusjon om hva ulike samfunnsfaglige fagmiljø kan bidra med i forhold til forskningsutfordringer."