29 juni 2010

Forskningsrådet: Nå også i mobil versjon

Nyheter - Norges forskningsråd

Nå kan du holde deg oppdatert på Forskningsrådets nyheter, utlysninger av forskningsmidler og arrangementer direkte fra din mobil.

m.forskningsradet.no eller m.rcn.no for engelsk versjon

24 juni 2010

Former fremtidens internett

Norges forskningsråd
Sosiale medier får et rekordløft når VERDIKT nå tildeler over 200 millioner kroner til ny internettforskning.
Totalt 21 miljøer får støtten på 204 millioner til forskning på fremtidens internett. Dette er første utlysning innen fremtidens internett, som siden 2009 er et overordnet satsingsområde i VERDIKT og dekker temaene sosiale nettverk, tingenes internett og mobilt internett.
- Midlene som nå er tildelt vil bidra til å skyve kunnskapen innenfor temaene helt frem i den ytterste forskningsfronten. Resultatene vil hjelpe oss å forstå hvordan anvendelser vekselvirker med samfunnet og hvilke muligheter som ligger i teknologiene.
- Vi vil lære hvordan flere typer aktører kan bidra og samvirke for at den videre utviklingen innenfor disse feltene i Norge og internasjonalt beveger seg videre på en måte som er positiv og riktig for mennesker, samfunn og næringsliv, avslutter Mlonyeni.

Neste utlysning blir planlagt i løpet av høsten 2010, med tidligst søknadsfrist våren 2011. Størrelse og omfang er ikke avklart.