30 november 2006

NTNU: Kvalitet og avvik i utdanninga

Kvalitet og avvik i utdanninga
- Ledelse uten selvkritikk men "framheva at mange studentar er uengasjerte, og at det kunne vere vanskeleg å få studentar til å stille for eksempel i referansegrupper."

Videre hevdes det at "Det var skepsis mot å bruke tankegongar frå bedriftslivet, det kan komme i motsetning til den faglege friheita universitetslærarar har hatt." De formative evalueringer - eformative - utført ved NTNU i perioden 2001-2006 viser at den faglige friheten til faglærer ikke kommer i motsetning til det å benytte seg av formativ evaluering i kvalitetsutviklingen av læringsprosessen hvor tankegodset er hentet fra industrien (bedriftslivet).