29 januar 2007

Arne Næss' livsverk i ruiner

Arne Næss' livsverk i ruiner (BERNT HAGTVET, Aftenposten kronikk 27.01.2007):
"Med ertelyst og uærbødighet ville han gjøre akademiske studier til noe langt mer enn yrkesforberedelse. Arne Næss mente de også skulle være karakterdannende. Trist da at hans livsverk nå ligger i ruiner, ofret på tidsgudens alter av det ansiktsløse akademiske byråkratier, lett orwelliansk, kaller en 'kvalitetsreform'."

"At universitetene har stått så bevisstløst overfor de ansiktsløse akademiske byråkrater som forførte folk med sine eufemistiske ornamenter ("kvalitetsreform"), kan bare forstås ved at de har næret slanger ved sitt bryst: Institusjonen er nedbygget innenfra."