15 januar 2007

Djupedal mener studentene må jobbe mer

Mener studentene må jobbe mer: "Norske studenter bruker i gjennomsnitt 30 timer per uke til å jobbe med studiene sine, ifølge en ny levekårsundersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå.
Kunnskapsminister Øystein Djupedal er overrasket, og synes antallet studietimer må opp."