23 januar 2007

Ingen toppkarakter for Kvalitetsreformen

Ingen toppkarakter for Kvalitetsreformen:
"Til tross for bedre oppfølgning fra faglærer har ikke læringsmiljøet blitt tettere."