02 januar 2007

Rankinger av universiteter

Skuebrød eller levebrød? Rankinger ved en skillevei:
"Universitetsrankingene fra Shanghai Jiao Tong University og Times Higher Education Supplement har, tross mange feil, blitt autoritative og retningsgivende for nye strategiplaner ved universiteter verden over."
Faller NTNU i fella?