24 januar 2007

Studiepoeng - et paradoks!

Universitas - Et paradoks: "- Det er ikke sikre holdepunkt for en raskere gjennomstrømning og mindre frafall blant studentene, til tross for at man produserer flere studiepoeng enn før."