21 februar 2007

Fremtidens yrkesutøvere - Studenter behøver praksis

På Høyden - Fremtidens yrkesutøvere - Studenter behøver praksis (12.2.2007)

Av Arild Gulbrandsen, Program for universitetspedagogikk , UiB

Tendensen både nasjonalt og internasjonalt går i retning av økt fokus på forbindelsen mellom studium og jobb og hva slags kompetanser kandidater bør ha som skal ut i arbeidslivet.

Et av de strategiske målene i EU’s Lisboa-strategi fram mot år 2010 er ”å åpne utdannings- og opplæringssystemene mot omverdenen for å fremme utdanning som svarer til behov i arbeidslivet og samfunnet.” Bakgrunnen er, som det heter, at kunnskapssamfunnet stiller nye kompetansekrav og innebærer endrede læringsmønstre.