29 mars 2007

EUs program for livslang læring 2007-2013

EUs program for livslang læring 2007-2013:
"Nøkkelaktivitet IKT fokuserer på det potensialet som ligger i IKT som katalysator for nyskaping og endring i utdanningen og i samfunnet forøvrig. Det handler ikke om teknologi, men om hvordan læring kan fremmes og støttes gjennom IKT."
- Støtte til online formativ evaluering, videreutvikling av konsept, metode og redskapsutvikling?