01 mars 2007

Fremtidsvisjonen (UiO)

Å lede en flokk katter:
Kronikk, Aftenposten 27 februar 2007
av Geir Ellingsrud, Rektor; Inga Bostad, Viserektor UiO; Haakon Breien Benestad, Prorektor

"Vår [Geir Ellingsrud, Rektor; Inga Bostad, Viserektor UiO; Haakon Breien Benestad, Prorektor] relative svakhet tror vi gjelder organisatoriske rammer og infrastruktur, som vi henholdsvis skal gjøre tydeligere og forbedre. Vi må bli bedre til å vise hvilke yrkesmuligheter våre bachelor- og masterkandidater har, satse mer på omdømmebygging, øke innsatsen i etter- og videreutdannelsen ..."