02 juli 2007

På tide å reformulere forskningsmålene

Norges forskningsråd:
"- Tiden er inne for å reformulere forskningsmålene. Økt forskningsinnsats bør begrunnes i samfunnets kunnskapsbehov. ... Vi må ha et høyt nasjonalt kunnskapsnivå bare for å henge med og delta i de beste nettverk internasjonalt. Og skal vi være troverdige partnere, må vi ha egen eliteforskning. Vi må gripe mulighetene."