20 september 2007

Nå må vi ta et krafttak for kunnskap

Debatt, Aftenposten 20.09.07:
av Roar Flåthen, leder i LO; Finn Bergesen, adm. dir. i NHO; Marianne Harg, president i Tekna.

"Gjennom fellesprosjektet Kunnskapsdugnaden har LO, NHO og Tekna i samarbeid med sentrale forskningsmiljøer utviklet en kunnskapsplattform for å fornye nærings- og kunnskapspolitikken. Vår konklusjon er at Norge trenger en strategi for verdiskaping i en globalisert økonomi. Her må kunnskapens rolle som drivkraft stå i sentrum."