28 november 2007

Utdanningssektoren i Nord-Norge må omstille seg

Norges forskningsråd, 19.11.2007
Intervju med styreleder Arvid Jensen i næringsorganisasjonen Petro Arctic.
- Olje- og gassvirksomheten i Nord-Norge byr på fantastiske muligheter for regionen, men ringvirkningene i regionen blir beskjedne hvis ikke utdanningssektoren snur seg rundt og innretter seg sterkere mot behovene i næringslivet. Dette gjelder hele området fra den videregående skolen til universiteter og høgskoler.

- Den manglende omstillingen skyldes blant annet at noen av utdanningsinstitusjonene er organisert på en måte som gjør det vanskelig å snu "skutene".

- Disse institusjonene har ikke en gjennomgående linje i organisasjonen. De har ikke en enhetlig ledelse som gjør det mulig å omstille i forhold til de langsiktige behovene som er i ferd med å vokse fram i landsdelen. Dessuten sitter det noen "småkonger" her og der og vokter på de utdaterte fagene sine, mener Jensen.