21 november 2007

Videnspredning skal bygge bro mellem forskning og erhverv

Aalborg Universitet (AAU):
"Ligesom de danske universiteter har gavn af at få tilført viden fra industrien og samtidig holde sig ajour med samfundets behov, så har også de fleste virksomheder - store som små- gavn af at samarbejde med en videninstitution. Derfor er erhvervslivet på flere områder repræsenteret ved Viden ’07, hvor man blandt andet kan høre om de vigtige erfaringer, Bang & Olufsen har gjort sig ved at samarbejde med videninstitutioner. Det er B&O’s forskningschef Søren Bech, der vil bidrage med perspektiverne fra en af Danmarks store, innovative virksomheder. - På Aalborg Universitet har vi i mange år arbejdet tæt sammen med erhvervslivet, så vi opererer med videnspredning på mange forskellige niveauer. Vi vil derfor også præsentere konferencedeltagerne for vores erfaringer med Matchmaking, hvor vi kommer i kontakt med små og mellemstore virksomheder, som ellers ikke har tradition for at samarbejde med universitetet, forklarer sekretariatschef Niels Maarbjerg Olesen fra Aalborg Universitet. Matchmaking-initiativet involverer både AAU, den nordjyske region, kommunerne, virksomheder og andre erhvervsfremmeaktører, og initiativet er desuden med til at synliggøre universitetets kompetencer og skabe grundlag for vekst i regionen."