27 mars 2008

De flittigste studentene

TU.no - Teknisk Ukeblad:
"Prosjekter engasjerer
– Vi er klar over at vi har svært gode og oppofrende studenter som bruker mye tid på studiene. Jeg tror det har mye med at vi organiserer relevante studentprosjekter, for eksempel satellittprosjektet HiNCube og månefartøyprosjektet SSETI. Slike prosjekter er studentene villige til å bruke fritida si på, sier Raymond Kristiansen, høyskolelektor ved høyskolens romteknologistudier."