20 september 2008

Bedriftshjelp.no

Nyheter - Norges forskningsråd
Bedriftshjelp.no er myndighetenes nye portal med råd til gründere og med oversikter over offentlige støtteordninger til etablering og utvikling.
Gå til bedriftshjelp.no