20 september 2008

Bok om mangfold i samfunnet og den innovative kunnskapsøkonomien

Norsk-amerikansk samarbeid fører til bok om heterogenitet, innovasjon og entreprenørskap
En viktig utfordring for innovasjonsforskningen er de enormer variasjonene det er mellom både bedrifter og bransjer når det gjelder innovasjonspraksis. Denne heterogeniteten må forstås om man skal lykkes i å utvikle en forsknings- og innovasjonspolitikk for de ulike delene av næringslivet. Boken presenterer forskning gjennomført ved NIFU STEP i Oslo.

I boken finner man blant annet artikler om: menneskenes og institusjonenes rolle i teknologisk evolusjon; heterogenitet i økonomisk teori; kommunikativ teori om varierte innovasjonssystemer; entreprenørskap og heterogenitet; heterogenitet og kunnskapsintensive bedrifter i byene; heterogenitet og internasjonale perspektiver
.