23 oktober 2008

Regjeringen dropper energimeldingen

Teknisk Ukeblad:
"Bellona reagerer kraftig på at regjeringen velger å droppe den lenge varslede Energimeldingen. ...
Bellona krever nå at Riis-Johansen sørger for at følgende saker behandlet i Stortinget i denne perioden:
  • Konkrete virkemidler for elektrifisering
  • Plan for implementering av EUs fornybardirektiv
  • Overgangsordning for fornybar energi fram til et grønt sertifikatmarked er utviklet
  • Evaluering av tildelingsordning for utvinningstillatelser på norsk sokkel i modne områder
  • Videre utbygging av strømnettet i Norge
  • Energieffektivisering
  • Virkemidler for utvikling av ny fornybar teknologi"