01 november 2008

Ønsker flere studenter til USA

Under Dusken:

"Siden 1990 har antallet norske uvekslingsstudenter som reiser til USA blitt halvert. Whitney uttrykker dyp bekymring for dette.

– Dette er et stort tap både for studenter og for forholdet mellom Norge og USA. For at forholdet mellom våre to nasjoner skal styrkes, må først og fremst forholdet mellom menneskene styrkes, sier ambassadøren [USAs ambassadør Benson Whitney]."