17 november 2008

NTNU signerer avtale med Aker

Universitetsavisa:
”Modell for et samarbeid om forskning og innovasjon" kaller NTNU og Aker Solutions (AS) avtalen for. ... Samarbeidet skal organiseres i form av en rekke ”innovasjonsklynger” eller tenketanker som skal fundere på smarte prosjekter med tanke på innovasjon.

For forskere og studenter åpner rammeavtalen for at vitenskapelige personal kan opptre som gjesteforskere hos Aker, muligheter for å gjennomføre forskningspermisjoner i konsernet og tilleggsfinansiering av stipendiater som ønsker å ta på seg bestemte oppgaver hos AS. Avtalen åpner også for at studenter på masternivå kan utføre studentarbeider på problemstillinger definert av AS og NTNU. Man ser heller ikke bort fra at sommerjobber kan bli aktuelt.

Pål Helsing skal signere på vegne av Aker Solutions. Han er Senior Vice President innenfor Strategi og teknologi. Han avviser at Aker Solutions ønsker å bruke NTNU til å utvikle nye forretningsområder. - Nei, vi ønsker å bruke universitetet for å videreutvikle eksisterende kompetanse. Aker driver med anvendt forskning, vi ønsker primært en nærhet til grunnforskningen, sier han.