14 november 2008

Unge forskere tenker nytt! (Lausunge 2008)

Morgenbladet:
"Slik vi [Lausunge 2008] ser det, er det [hovedproblemet] tredelt:
1) Det satses ikke nok på forskning,
2) finansieringssystem fører til utarming og midlertidighet og
3) det finnes i for liten grad en plan for rekrutteringen.

På to uker fikk vår lille protestaksjon [lausunge 2008] i akademia over 3000 underskrifter på følgende opprop:

«Regjeringen må utforme en helhetlig rekrutteringspolitikk, inkludert midler til flere faste vitenskapelige stillinger. Den må gjøre det nå, og i samråd med universitets- og høyskolesektoren, Forskningsrådet og fagforeningene.»"