21 januar 2009

Etterlyser bedre kvalitetsmål

Universitetsavisa:
"Kontaktkonferansen for høyere utdanning på Grand Hotell i går viste at det norske forskningsmiljøet mangler gode verktøy for å måle kvalitet hos utdanningsinstitusjonene."
... [Kanskje ikke så rart når satsing på utdanningsforskning og kvalitet i utdanningen er fraværende, eller hva NTNU?] ...