21 januar 2009

NTNU studiekvalitet - Fortsatt nære ting

Tore R. Jørgensen i Universitetsavisa:
"Hvordan skal vi forstå situasjonen? "Alle" vil ha bedre undervisningskvalitet: Studenter, Statsråder og andre politikere, Rektor, Styret, industrien, diverse utvalg, osv. Det skives og klages. Tekna etablerte en pris for å markere at godt arbeid blir verdsatt og kanskje kan være til inspirasjon for andre. Hvorfor synes ikke NTNUs sentrale organer at en slik pris er viktig for å fremme god undervisningskvalitet? Kanskje til og med noen i NTNUs ledelse burde kontaktet de angjeldende instituttlederne og gratulert med prisen?"