21 april 2009

Læring i skolen: Kan læringsforskningen bidra?

Kronikk i adresseavisen, 20 april 2009 av Ivar A. Bjørgen
"Dagens forslag til bedre skole innebærer blant annet et års lengre fagutdanning for lærere og flere timer i skolen. Tja: Da NTNU-studenter ble bedt om å vurdere sine lærere i videregående skole, klaget de ikke på deres faglige kunnskaper. På spørsmål om hvilke egenskaper som var viktigst for å være en god lærer i den videregående skolen, ga de følgende rangering: 6. Rettferdighetssans 5. Pedagogisk evne 4. Humoristisk sans 3. Myndighet, ro i klassen 2. Smittende interesse for faget sitt, og som nr. 1 og viktigst: Interesse for meg! Og i stedet for flere timer ønsket de heller at de timer de allerede har skulle bli mer meningsfylte. Disse vurderingene kommer altså fra brukerne, og det bør en merke seg. ...

Dagens læringsforskning er, som det fremgår, mangfoldig, og jeg tror ikke den kan gi klare signaler til verken skolefolk eller politikere, men den kan kanskje gi noen ideer – og det var hensikten med denne kronikken."