02 april 2009

Svekket fokus på etter- og videreutdanning

NIFU STEP
"En ny undersøkelse viser at det foregår mye aktivitet på etter- og videreutdanningsfeltet, men at det ikke er et sentralt satsingsområde for de høyere utdanningsinstitusjonene eller fagskolene. ...

Utdanningsinstitusjonene opplever at det er få insentiver og at de nåværende økonomiske rammebetingelsene hindrer satsing på EVU. Reformer i utdanningssektoren, det nye resultatbaserte finansieringssystemet og bortfallet av særavtalen for faglig ansatte har svekket fokuset på etter- og videreutdanning.

Det er også et fåtall av bransjer som etterspør EVU-tilbud fra utdanningsinstitusjonene, men noen bransjer (særlig innenfor offentlig sektor, finansiell og personlig tjenesteyting) har gode kontakter til utdanningsinstitusjonene og ser disse som relevante kompetansepartnere. Store deler av næringslivet har derimot lite kjennskap til norske høyere utdanningsinstitusjoner og vurderer dem som mindre relevante kompetansepartnere enn bransjeorganisasjoner, faglige foreninger eller andre kurstilbydere. Opplæring i bedrifter settes først og fremst i gang for å imøtekomme virksomhetens umiddelbare opplæringsbehov.

Samtidig er markedet for utdanning utover grunnutdanning i endring, og økt fokus på fleksible utdanningsopplegg har ført til en forvitring av skillet mellom grunnutdanning og videreutdanning.

Dette viser en undersøkelse NIFU STEP og Forskningsstiftelsen Fafo har utført om tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning fra universiteter, høyskoler og fagskoler i Norge."