16 april 2009

Verdal som senter for vindkraftenergi

adressa
"Aker Solutions, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og en rekke andre samarbeidspartnere går sammen om å gjøre Verdal til base for produksjon av havvindmøller.

De øvrige partnerne, i tillegg til Aker Verdal og NTE, er turbinleverandøren ScanWind, bedriften Smart Motor, det statseide selskapet SIVA SF, testsenteret VIVA, Norwegian Centre for Offshore Wind Technology (NOWITECH) i Trondheim, Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NOWICOWE) i Bergen og LOG (Leverandørnett Olje og Gass), med cirka 400 medlemsbedrifter over hele landet.

I en pressemelding om samarbeidet blir det påpekt at store utbygginger av vindkraftproduksjon planlegges i Europa, både på land og til havs."