27 mai 2009

Først i verden med elbildeling

Teknisk Ukeblad
"Nå kan du ta toget til Oslo S og sette deg rett inn i en elektrisk leiebil til 100 kroner timen.
– Intensjonen er å ha i hvert fall 20 biler ute til offentlig bruk rimelig fort. 75 biler til sammen tror vi kan være et riktig nivå for Oslo, noe vi håper å nå i løpet av 12-18 måneder avhengig av respons og avgiftspolitikk på området, sier han [Eimstad]. ...
– Grunntanken vår er at stadig flere blir interessert i mobilitet som en tjeneste framfor bilen som produkt. Vi tror det er mange byer som er modne for en slik løsning. Vi er allerede på plass i Göteborg og er i ferd med å etablere oss i Danmark. Så får vi se. Vår intensjon er å være best på elbildeling, sier Eimstad."