15 mai 2009

Satsing på kunnskap som motkonjunktur

Abelia
I Dagbladet 13. mai 2009 har Paul Chaffey (Abelia), Knut Aarbakke (Akademikerne), Ingvild Reymert (Norsk Studentunion), Øistein Ø. Svelle (Studentenes Landsforbund), Marianne Harg (Tekna), Jarle Aarbakke ( Universitets- og høygskolerådet) et felles innlegg om satsing på kunnskap:

"En satsing på forskning bidrar til å skape og styrke det næringslivet som skal komme ut av krisen. Tilskuddene til forskningsprosjekter og forskningsinfrastruktur må økes. Vi må styrke forskningsinstituttene og bygge ut fasiliteter for eksperimentell forskning. På lang sikt handler det om hvorvidt menneskene og forskningsutstyret bidrar til at Norge blir et av de mest attraktive landene å lokalisere kunnskapsbasert næringsliv i."