08 september 2009

NTNU og SINTEF anbefaler klimatiltak

Universitetsavisa

NTNU og SINTEF anbefaler myndighetene å bruke 10 milliarder kroner i året. Da vil nasjonen nå sine klimamål, mener forskerne.

Institusjonene anbefaler denne pengebruken:

  • 7 milliarder kroner per år på generelle klimatiltak
  • 1,7 milliarder per år til utdanning, forskning og utvikling innenfor klima og miljø
  • 1,3 milliarder per år til klimateknologiske pilotprosjekter
  • Til sammen skal dette kunne gi Norge mulighet til å nå målsettingen om 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene innen 2020.

    Last ned rapporten her.