14 september 2009

Tøffere tider for NTNU-studenter

Teknisk Ukeblad
"Antall bedriftspresentasjoner i regi av Teknologiporten, som er bindeleddet mellom næringslivet og studenter ved NTNUs fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet), er mer enn halvert fra i fjor. ...

De som studerer industriell økonomi og teknologiledelse samt datateknikk mener de er mindre rammet av de dårlige tidene. "