24 september 2009

Utdanningsforskning: treårig strategisk forskningsprogram

KD Kunngjøring

Departementet ønsker å inngå avtale om levering av et treårig strategisk forskningsprogram (2009-2011). Forskningsprogrammet er todelt. Temaet for det første delprogrammet (D1) er forskning, FoU og innovasjon i universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren). Temaet for det andre delprogrammet (D2) er kvalitet og læringsutbytte for studentene i UH-sektoren.