18 november 2009

Nytt fra BIAs grønne prosjekter

NFR
"Forskningsrådet bevilger til sammen 1,2 milliarder kroner til forskning som bidrar til å løse verdens klima- og miljøproblemer. BIAs oppgave i denne sammenhengen er å støtte næringsliv som vil ta frem ny kunnskap for å sikre en mer bærekraftig fremtid."