26 januar 2010

McKinsey-rapporten: ledende internasjonalt forskningsuniversitet

McKinsey-rapporten:
Rapporten som skaper røre, UiO - mot et ledende internasjonalt
forskningsuniversitet.