01 mars 2010

Handlingsrom for kvalitet

KD
Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert handlingsrommet i universitets- og høyskolesektoren.
  • Les hele rapporten her.