25 april 2010

Regionale forskningsfond

Norges forskningsråd
"Formålet med de regionale forskingsfondene er å styrke regional forsking og innovasjon. Fondene skal bidra til langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante forskingsmiljø og på den måten medvirke til økt kvalitet i forskningen. [...]

Fondene skal møte regionenes behov for forskning og utvikling gjennom å støtte prosjekter som er initiert av bedrifter og offentlige virksomheter, inkludert universiteter, høyskoler og forskningsmiljøer. Støtten kan gå til prosjekter lokalisert i og utenfor fondsregionens geografiske nedslagsfelt.
Syv regionale forskningsfond deler Norge mellom seg: Fondsregion Agder, Hovedstaden, Innlandet, Midt-Norge, Vestlandet og Oslofjordfondet. Sistnevnte, Oslofjordfondet, er det fylkeskommunene Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold som har gått sammen om å danne."