28 desember 2006

Industrialisering av kunnskap

Industrialisering av kunnskap - Norgesuniversitetet: "Han kritiserer at dette nå erstattes av økonomisk målstyring, der forholdet mellom input og output, plasseringen på internasjonale rankinglister, hvor mange studiepoeng man produserer, hvor hyppig man siteres og hvor mye eksterne forskningsmidler som skaffes til veie, er det viktige."

Les mer i Dagbladet: Kunnskapen, dannelsen og barbariet