28 desember 2006

Kler digitale læringsmiljø studenten naken?

Kler digitale læringsmiljø studenten naken? - Norgesuniversitetet: "I en artikkel i The Times Higher Education Supplement, skriver Adam Joinson ved Institute of Educational Technology, The Open University, at personvernpolitikken til mange britiske universitet knapt nevner hvilke personopplysninger som overvåkes i de læringsadministrative systemene (LMS), og enda mindre om hva som skjer med dataene som lagres."

Joinson skriver videre at de positive aspektene ved digitale læringsmiljø kan beholdes og forbedres hvis man tar studentenes privatliv alvorlig, anonymiseres.

Last ned artikkelen her: 'Does your VLE virtually undress its users'