13 desember 2006

Utdanning - Den lineære tenkningen i utdanningssystemet

Elsa Løfsnæs: Utdanning - Den lineære tenkningen i utdanningssystemet
"Det er en utfordring å vinkle undervisningen slik at den har en aktualitet for elevene, at deres interesse vekkes. Det kan gjøres gjennom å relatere til den kunnskapen de allerede har, til lokale forhold, til interesseområder eller utfordringer i miljøet. Metodebruken kan relateres til det å bevisstgjøre elevene hvilke ferdigheter og mestringsnivåer de har, og hva en gitt arbeidsmetode vil kreve av dem. Å trekke elevene inn i måldefinering og evaluering av arbeidsprosessen og hva de har lært kan også styrke deres grunnlag for å mestre de kravene som undervisningen stiller til dem."