13 desember 2006

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd:
"Forskningsrådets aktiviteter og planer berører en rekke andre aktører. Forskningsmiljøer, bedrifter, departementer og andre kan gi viktige innspill til våre styringsdokumenter.
Vi ønsker derfor å invitere til kommentarer og innspill til følgende policynotater:
- Policynotat for grunnforskning
- Policynotat for forskningsbasert nyskaping og innovasjon
- Policynotat om tematiske og teknologiske prioriteringer
- Policynotat for internasjonalisering
- Policynotat for likestilling og kjønnsperspektiver i forskning"