29 januar 2007

Hvis mål- og resultatstyring er løsningen, hva er da problemet?

Uniforum nett no - Hvis mål- og resultatstyring er løsningen, hva er da problemet?:
"Mål- og resultatstyring i sin opprinnelige form er en umulighet for et universitet, innrømmet hun [Universitetsdirektør Hanne Harlem, UiO]. – Vi kan ikke sette nøyaktige mål eller måle resultatene helt nøyaktig. Målene må dessuten komme nedenfra og ikke fra toppen, og de må være enkle og ikke for detaljerte, og de må fokusere på det vesentlige. Langsiktighet er avgjørende i vår virksomhet - og mange av nøkkelmålene våre ligger langt fram i tid, la hun til."