30 januar 2007

VRI - Virkemidler for FoU og innovasjon

Norges forskningsråd: "VRI - Virkemidler for regional FoU og innovasjon.

Det overordnede målet for VRI er å fremme kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping gjennom regional samhandling og en forsterket FoU-innsats i og for regionene. Regionale behov og fortrinn skal fanges opp på en måte som ivaretar både regionale prioriteringer og nasjonale strategier for FoU og innovasjon."